Bli patient hos oss

 

 

Alla människor, oavsett ekonomi, ska kunna

tugga, le och skratta obehindrat.

Bli patient hos oss

Välkommen till dig med ett stort “Tandikapp”!

Lidingöpraktiken behandlar patienter med omfattande behov av tandvård. Vi specialiserar oss på att återskapa leenden för patienter i socialt utanförskap. Nya patienter med mindre vårdbehov. hänvisas därför till att uppsöka andra kliniker.

 

Lidingöpraktikens arbetsmetod för att återuppbygga sargade leenden kan beskrivas av sju steg:

 

Steg 1. Undersökning

Kostnadsfri röntgenundersökning där patienten även ger information om sin hälsa och ekonomi.

 

Steg 2. Finansiering

Efter undersökningen, får du som patient ett brev med kostnadsförslag och förslag till finansiering, exempelvis delbetalning, välgörenhetsstiftelser eller socialtjänst. En utmätning hos Kronofogden behöver inte vara ett hinder, då Kronofogden i vissa fall kan ge uppskov.

 

Steg 3. Fullständig dokumentation

När finansieringen är fastställd, bokas tid för att dokumentation av befintlig munstatus samt för kort genomgång av planerad behandling. Då kan även patienten ställa frågor till tandläkaren.

 

Steg 4. Sanering samt "bygga grunden"

När behandlingsplanen är klarlagd, åtgärdas de skadade tänderna för att bygga grunden för de nya tänderna. T ex dra ut nödvändiga tänder, rotfyllningar, slipa tänder inför bro, ta bort tandsten. Operation utförs i de fall som innefattar implantat. Patienten får även övergripande instruktioner om munhygien, så att du som patient vet hur du ska sköta dina tänder framöver.

 

Steg 5. Prototyp

Efter att de skadade tänderna åtgärdats, framställs tillfälliga tänder för att illustrera det färdiga resultatet, så att du som patient skall vänja dig vid utseendet och lämna synpunkter.

 

Steg 6. Färdigställande

De permanenta tänderna sätts fast när de temporära har utvärderats. Du har nu möjlighet att äta det du känner för, och förhoppningsvis åstadkomma en livsförändring, t ex söka jobb, träffa anhöriga, hitta en livskamrat m.m.

 

Steg 7. Uppföljning - den viktigaste fasen!

Den viktigaste steget är uppföljningen - det gör att dina nya tänder håller. Det innefattar en mer omfattande genomgång av munhygien samt större sanering av tandsten. Vår ambition är att patienten ska kunna vårda sina tänder livet ut.

 

Utöver saneringen som görs under veckorna efter färdigställandet, kallas patienten till uppföljande undersökningar ett halvår till ett års mellanrum till en mycket låg kostnad.

 

Copyright 2017 - Munter Tandvård AB